Kalbimdeki Göz

Koçluk deneyimim arttıkça, biliminin ve sanatının ötesinde koçluğun kalbine sevdalandım. Müziğinden ve şiirlerinden ilham aldığım Leonard Cohen’in yazdığı gibi;

“Yaşlılar kibardır.
Gençler ateşli.
Aşk kör olabilir.
Sevda değil.”

Sevdalandıkça gözüm daha iyi görür oldu danışanlarımın gerçekten kim ol-duklarını. Sanki kalbimde bir göz açıldı karşımdaki insanda daha sahici, da-ha yaratıcı, daha cesur, daha kararlı, daha güvenli, daha becerikliyi görmemi sağlayan. Kalp gözlerimiz buluştukça çakan şimşekler, ortalığı aydınlatmakla kalmadı aynı zamanda yaratıcı düşünceler olarak ışıldadılar. Ben danışanla-rımın olmak istedikleri kişiye daha çok inandıkça onlar da daha kararlı ve gü-venli olmaya başladılar. Birbirimize doğru attığımız her adımda hedeflerine daha çok yaklaştılar. Eşsizliklerine, değerlerine ve güçlü yönlerine yaptığım her vurgu adanmışlıklarını arttırdı.

İlk koçluklarımda en çok zorlandığım yetkinlik olan takdir etme, kendi kalbimle bağ kurdukça gelişmeye başladı. Kalbimde taşıdıklarımla tanıştıkça, önceleri dilimden zar zor çıkan, iğreti takdirimsiler, yavaş yavaş içten gelen sıcacık bir gülümseme gibi çiçek açmaya başladılar.

Şair Hafız’ın kaleminden sizin için de dileğim, önce kendinize sevdalanma-nız ve kendi kalbinizi beslemenizdir.

“Kendini sevinçle,
Kendi kapında, kendi aynanda
Karşıladığın gün gelecek
Ve her biri diğerini selamlayarak gülecek
Ve diyecek ki otur. Bir şeyler ye.
Bir zamanlar sen olan o yabancıyı yeniden seveceksin.”

Sevgiyle kalın.

Aylin Bozkurt Tüzmen
PCC, ACPC