Endüstri 4.0’ın göz ardı edilemez etkileri, hiç şüphesiz kurum liderlerine fırsatlar ve yeni olanaklar kadar pek çok güçlük de getiriyor.

IBM Global CEO çalışma sonuçları bu açıdan bakıldığında sürpriz değil: Çalışmada yer alan 1500’ü aşkın CEO, değişim hızını ve karşılaşılan güçlüklerin karmaşıklığını bugünün liderlerinin en tepedeki güçlükleri olarak sıralıyorlar. Bu güçlüklere ek olarak büyük verinin getirdiği bilgi yükü, sistemlerin ve iş dünyasının birbirine bağlılığı, geleneksel örgütsel sınırların çözülmesi, eski iş yapma şekillerini alt üst eden yeni teknolojiler, artan küreselleşmeyle birlikte her zamankinden daha fazla kültürler arası çalışma ve çok farklı değer ve beklentilere sahip yeni nesillerin iş gücüne dahil olması, gelecekteki liderlerin en önemli zorlukları olarak sıralanıyor.

Endüstri 4.0 Dönüşüm Liderliği modelimde bu geçiş sürecinde liderlerin ve kurumların dönüşümünü destekleyecek üç liderlik niteliği ortaya çıkıyor: Dijital akıllı, fütürüst akıllı ve işbirlikçi-rekabetçi akıllı. Endüstri 4.0 Dönüşüm Liderliği Programı, kurum liderlerinin bu nitelikler açısından nerede olduklarını anlamalarını sağlayan bir envanter ile başlıyor. Program iç ve dış paydaşların ileribildirimleri, dönüşüm koçluk görüşmeleri, ara değerlendirme görüşmeleri ve sonuçların envanter ile ölçülüp paydaşlarla değerlendirildiği kapanış görüşmelerinden oluşuyor.

Yeni dönemde liderlerin bu niteliklere sahip olmaları ve birlikte çalıştıkları kişilerde de bu liderlik niteliklerinin ortaya çıkmasını desteklemeleri gerekiyor ki sadece kendi pozisyonu ve sorumlu olduğu iş biriminin değil sistemin tümünün kolektif liderlik potansiyelini ortaya çıkarabilsin.

Süreç ile ilgili detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

Duyurular

Güncel Liderlik Yazıları

Liderlik ve Bütünlük
Aralık 2016
Liderlik ve Bütünlük
Aralık 2016
Liderlik ve Bağlayıcılık
Kasım 2016
Liderlik ve Bağlayıcılık
Kasım 2016
Liderlik ve Varlık
Ekim 2016
Liderlik ve Varlık
Ekim 2016
Liderlik ve Esneklik
Eylül 2016
Liderlik ve Esneklik
Eylül 2016
Liderlik ve Etki
Ağustos 2016
Liderlik ve Etki
Ağustos 2016
Liderlik ve Otantiklik
Temmuz 2016
Liderlik ve Otantiklik
Temmuz 2016