Endüstri 4.0 ile artan hız, karmaşıklık ve giriftlik bireysel liderliği çok zorluyor ve kolektif liderliğe geçişi zorunlu kılıyor.

Aynı sinirsel bağlantıları arttıkça beynin “daha akıllı” hale gelmesi gibi, ağlarının daha fazla bölümünü birbirine bağlayan ve kolektif bir liderlik kültürü oluşturan kurumlar da bu yeni dönemde “daha akıllı” hale geliyor.

Endüstri 4.0 ile liderlik bir rol olmaktan çıkıp bir süreç haline dönüşüyor. Bu süreçte neyin gerekli olduğu ve nasıl üretilebileceği liderin kimliğinden daha önemli hale geliyor. Hiyerarşik, tek yönlü ve statik liderlik, paylaşılan, çok yönlü ve dinamik liderlik ile yer değiştiriyor. Dolayısıyla pozisyon ya da otoriteden bağımsız olarak herkesin liderlik etmesi gerekiyor. Kurumu merkeze alan liderlik artık daha fazla ağ merkezli hale geliyor ve ağlardaki tüm paydaşların bakış açıları önem kazanıyor. Kolektif liderlik, tüm paydaşların bilgi paylaştıkları, birbirlerini yapıcı bir şekilde etkiledikleri, inisiyatif alıp karar verdikleri, birlikte planlar yapıp harekete geçtikleri bir kültür yaratmak için gereklidir. Anlam buldukları bir ortak gelecek ideali için, kolektif olarak işbirliği içinde çalışan tüm paydaşlar, tek başına hareket eden bireylerden daha yaratıcı, daha üretken, daha güçlü ve daha hızlıdırlar.

Endüstri 4.0 ile içine girdiğimiz yeni dönemin gerektirdiği dönüşümü yapmaya kararlı olan kurumlar için Kolektif Liderlik Programı süreci kurumun ve paydaşlarının ihtiyacının belirlenmesi için yapılan analiz ile başlıyor. Kurumun her departmanından ve farklı yönetim seviyelerinden oluşturulan 12-24 kişilik takımlarla yapılacak çalışmalarla devam ediyor. Süreç 5 modülden oluşuyor. Toplam 5 gün süren ve 6 aya yayılan bu süreçte takımlar Endüstri 4.0 ve kolektif liderlik ile ilgili algılarını ve mevcut durumlarını kavrarlar. Endüstri 4.0’ın gerektirdiği organizasyon idealini ve bu ideale onları ulaştıracak yolları tanımlarlar. Dönüşüm için gerekli kısa, orta ve uzun vadeli yol haritalarını belirlerler ve bu doğrultuda harekete geçmeye başlarlar. Süreç boyunca çalıştırılan öğrenme döngüsü ile takımlar işe yarayan uygulamaları ilerletirken işe yaramayanları bırakıp kolektif olarak ilerlemeye ve gelişmeye odaklanırlar. Süreç, takım ve paydaşların ilerleme ve dönüşüm sonuçlarını değerlendirerek kutlamaları ve kurumda kolektif liderlik kültürünün sürdürülebilmesi için gerekli destek yapılarını oluşturmaları ile sona erer.

Süreç ile ilgili detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

Duyurular

Güncel Liderlik Yazıları

Liderlik ve Bütünlük
Aralık 2016
Liderlik ve Bütünlük
Aralık 2016
Liderlik ve Bağlayıcılık
Kasım 2016
Liderlik ve Bağlayıcılık
Kasım 2016
Liderlik ve Varlık
Ekim 2016
Liderlik ve Varlık
Ekim 2016
Liderlik ve Esneklik
Eylül 2016
Liderlik ve Esneklik
Eylül 2016
Liderlik ve Etki
Ağustos 2016
Liderlik ve Etki
Ağustos 2016
Liderlik ve Otantiklik
Temmuz 2016
Liderlik ve Otantiklik
Temmuz 2016