Kişisel, Profesyonel ve Organizasyonel Gelişim, Yedekleme ve Dönüşümün Sürekliliği için Geribildirim Eğitimleri

Liderlerin ve ekiplerinin yüksek hayallere giden yolda en çok ihtiyaç duydukları yetkinliklerden biri geribildirim alıp vermektir. Bunu kendi kurumsal geçmişimde ve yaptığım koçluklarda birebir tecrübe ettim. Liderler ekiplerinin güçlü yönlerini takdir ettikçe ve gelişim alanlarındaki öğrenme fırsatlarını ortaya koydukça başarı yükselir. Zorlu da olsa dürüst, içten ve yapıcı geribildirim konuşmaları yapabilmek dönüşümün sürekliliğine katkıda bulunur. Bu konuda dönüşümcü liderleri ve ekiplerini desteklemek için koçluğu etkin bir biçimde kullandığım eğitim, atölye ve takip çalışmaları yapıyorum. Özellikle iletişime zarar veren davranış biçimlerine dikkat çekerek geribildirim alma ve verme kültürünün yerleşmesini sağlıyorum.

Liderlik gelişimi, yetenek yönetimi, çalışan bağlılığı ve performans yönetimi programlarınıza geribildirim eğitimlerini dahil etmek ve süreç ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.

Duyurular

Güncel Liderlik Yazıları

Liderlik ve Bütünlük
Aralık 2016
Liderlik ve Bütünlük
Aralık 2016
Liderlik ve Bağlayıcılık
Kasım 2016
Liderlik ve Bağlayıcılık
Kasım 2016
Liderlik ve Varlık
Ekim 2016
Liderlik ve Varlık
Ekim 2016
Liderlik ve Esneklik
Eylül 2016
Liderlik ve Esneklik
Eylül 2016
Liderlik ve Etki
Ağustos 2016
Liderlik ve Etki
Ağustos 2016
Liderlik ve Otantiklik
Temmuz 2016
Liderlik ve Otantiklik
Temmuz 2016