Kurumunuzda çalışanlarınızın liderlik nedir sorusuna koçluk ile kendi cevaplarını bulmalarını sağlayın.

Liderlik üst yönetime ait bir kavram olmaktan çıkıyor ve unvan, görev tanımı ya da doğrudan raporlanan kişi sayısından bağımsız hale geliyor. Her seviyede lider yetiştirmek gerekiyor. Bu da yenilikçiliği, yaratıcılığı ve “öğrenmeyi öğrenme”yi değerli kılıyor. Bu zemini sağlamanın en etkin yolu, performansın güçlü yönler bakış açısıyla değerlendirilmesidir. Bu bakış açısı, değerler ve vizyon ile bütünleştiğinde, kurumunuz sadece süreçlerin ve yüksek performanslı çalışanların toplamı olmaktan çıkar. Tüm çalışanların potansiyellerini gerçekleştirdiği ve başarılı olduğu bir organizasyona dönüşür. Bu dönüşümün ortaya çıkmasını sağlayan yaratıcı süreç için gerekli tüm şartları koçluk desteği sağlar.

Misyonum, liderlerin değerleri ve güçlü yönleri doğrultusunda oluşturdukları vizyonlarına ulaşmaları için gerekli dönüşümü yaratmak. Pozitif psikolojiye dayanan koçluk modelimin yaratıcı düşünce ve çözümler için çok güçlü bir önkoşul olduğuna inanıyorum. Değerler ve güçlü yönler üzerine inşa ettiğim, danışanlarımın istediklerine ulaşabileceğine dair inançlı, güvenli ve yalın bir koçluk tarzım var. Birlikte çalıştığım liderlerin yüksek hayallere giden yolculuklarında içsel ve dışsal kaynaklarını fark etmelerini, yargılayıcı ve olumsuz iç seslerini iyi tanımalarını ve değerlerine sahip çıkmayı öğrenmelerini çok önemsiyorum. Süreç boyunca içten bağ kurabilmek, anda bir olabilmek, daha derine inebilmek ve zihin, beden ve kalp bütünlüğünü gözetmek koçluğumun özünü oluşturuyor. Bunun da değişimi sürdürebilir kılarak dönüşümü gerçekleştirdiğine inanıyorum.

Süreç ile ilgili detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

Duyurular

Güncel Liderlik Yazıları

Liderlik ve Bütünlük
Aralık 2016
Liderlik ve Bütünlük
Aralık 2016
Liderlik ve Bağlayıcılık
Kasım 2016
Liderlik ve Bağlayıcılık
Kasım 2016
Liderlik ve Varlık
Ekim 2016
Liderlik ve Varlık
Ekim 2016
Liderlik ve Esneklik
Eylül 2016
Liderlik ve Esneklik
Eylül 2016
Liderlik ve Etki
Ağustos 2016
Liderlik ve Etki
Ağustos 2016
Liderlik ve Otantiklik
Temmuz 2016
Liderlik ve Otantiklik
Temmuz 2016