High Dreams Hakkında

Koçluk, Mentorluk ve Liderlik Eğitimleriyle Kişisel ve Organizasyonel Dönüşüm

Kafka, “Dönüşüm” kitabıyla ilgili konuşmalarından birinde “Düş, gerçekliği, tasarımı aşan gerçekliği ortaya çıkarır.” der. Bu cümle benim yüksek hayallere yüklediğim anlamı öyle güzel ifade ediyor ki… Yüksek hayaller, subjektif gerçekliğe yeni olasılıklar eklediğimizde ortaya çıkan dönüşümdür. Dönüşüm, güçlü bir merak ve keşif duygusuyla eni konu düşünmeye ve daha derine bakmaya hevesli olduğumuzda kendini göstermeye başlar. Bugünün koşullarından, inançlarından ve varsayımlarından sıyrılmaya başladığımızda görülebilenin ötesinde geleceğimizi yaratırız. Tüm bu belirsizliğin içinde yüksek hayallerimiz vizyonumuz olarak belirir.

Kurum ya da birey olarak vizyonumuza doğru hareket ettiğimizde, olasılıkları kısıtlayan tek şey hayal gücümüzün ve cesaretimizin sınırlarıdır. Hepimizin seçme özgürlüğü ve sorumluluğu var. Kendimizi insanlar ve süreçlerdeki potansiyeli ortaya çıkarmakla sorumlu tutuyor, yani lider olmayı seçiyorsak, kendimizi olduğumuz gibi ortaya koyma ve öğrenme sorumluluğumuz var. Dönüşümcü liderler ve kurumlar cesaretle yüksek hayallerinin peşinden gider ve kendilerini var ederken ilham alırlar ve ilham verirler. Potansiyeldeki yeteneği, yaratıcılığı ve en önemlisi tutkuyu görürler. Yüksek hayallerimize sahip çıkmak potansiyelimize sahip çıkmaktır.

İster kurum ister birey olalım hepimiz bir amaç doğrultusunda yaratmak ve katkı sağlamak istiyoruz. High Dreams, yeteneklerinizi, yaratıcılığınızı ve tutkularınızı cesaret, içtenlik ve bütünlükle hayata geçirebilmeniz için var. Keyifle öğrenip zenginleşeceğiniz bu süreçte, High Dreams sizi koşullar ve öğrenilmiş zihinsel sınırların ötesine taşır.