top of page
7b280b76-c5fa-411e-af8e-89039956d35a.JPG

Eğitimlerimiz

Ekran Resmi 2021-12-22 20.50.56.png

Yeni Nesil Liderlik

Liderlik tanımlarının yapılmaya başlamasının üzerinden neredeyse iki nesil geçti. Bu süre içerisinde liderlerin ajandalarına hem yeni konular eklendi hem de iş hayatına yepyeni anlayışlar ve iş modelleri hakim oldu; dijital dönüşüm, çeviklik, platform iş modelleri bunların bazıları… 2020 yılına damgasını vuran ve bir müddet daha etkisini devam ettireceği görünen pandemi de bu değişim ve dönüşümleri hızlandırdı ve listeye yenilerini ekledi.

Kazanımlar:

 • Örnekler, videolar ve metaforlarla yeni dönemi ve çevreyi kavrarlar.

 • Dijital dönüşüm, çeviklik ve geleceği şekillendiren iş modellerini detaylı olarak kavrarlar.

 • Kurumları ve kendileri için geleceği kuracak stratejileri öngörerek ayrılırlar.

Süre:

 • Yüz yüze 2 gün

 • Online Canlı 4 x 3 saat

‘Dijital Dönüşüm’ün teknolojik ve insani olarak ifade ettiği anlayış ve iş ortamına yapacağı etkileri; tüm bunların getireceği fırsatlardan çalışanlarınızın yararlanması için geliştirilmesi gereken yetkinlikleri eğlenceli ve bilgilendirici bir formatta aktarıyoruz. Eğitimi, Aylin Bozkurt’un oluşturduğu ve Harvard Business Review’da makale olarak yayınladığı ‘Dijital Dönüşüm Liderliği’ modeli üzerine inşa ediyoruz. https://hbrturkiye.com/dergi/endustri-4-0-ile-donusen-liderlik

Kazanımlar:

 • Örnekler, videolar ve metaforlarla yeni dönemi ve çevreyi kavrarlar.

 • Yeni çağın gerektirdiği üç akıllı liderlik niteliğini öğrenir ve envanter ile kendilerini değerlendirirler.

 • Gelişimleri için gerekli zihniyet ve stratejileri öğrenir ve aksiyon planlarıyla ayrılırlar.

Süre:

 • Yüz yüze 1 gün

 • Online Canlı 2 x 3 saat

Ekran Resmi 2021-12-22 21.02.07.png

Dijital Dönüşüm Liderliği

Ekran Resmi 2021-12-22 21.06.59.png

Çevik Liderlik

Hızla değişen müşteri beklentileri ve artan rekabet baskısı karşısında lokmaları küçük parçalara bölüp hızla deneyimlemek, gelişmek ve gelişimin her aşamasında hem müşterilerin hem de piyasanın geri dönüşü ile planlamayı yenilemek gerekiyor. Sadece projeleri ve işleri değil, ekipleri de bağımsız gruplar haline getirmek bu sayede küçük ama seri adımlar ata, çevik organizasyonlara dönüşmek tüm kurumların hedefi.

Kazanımlar:

 • Örnekler, videolar ve metaforlarla yeni dönemi ve çevreyi kavrarlar.

 • Çevik yönetimin ilkeleri, yapılanması ve yönetilmesi ile ilgili konsepti detaylıca öğrenirler.

 • Kurumlarının çevik yönetim bakış açısını hayata geçirecek ve yönetecek liderler haline gelirler.

Süre:

 • Yüz yüze 1 gün

 • Online Canlı 2 x 3 saat

Yaratıcı Liderlik Merkezi (CCL) geleceği şekillendirecek 24 trend ve iş modelini yayınladı. Bazıları coğrafi, demografik, ekonomik ve dijital konulara işaret ediyorlar. Kurum ve liderlerin vizyonlarını belirlemek için baktıkları ufukta görünen bu 24 trend ve iş modeli, seçeneklerini oluştururken belirleyici olacak.

Kazanımlar:

 • Örnekler, videolar ve metaforlarla yeni dönemi ve çevreyi kavrarlar.

 • Her bir trend ve iş modelini detaylıca inceler ve üzerlerinde tartışırlar.

 • Kurumlarının vizyonunu şekillendirmek adına yeni nesil iş modellerini nasıl adapte edecekleri ve kullanacakları hakkında görüş sahibi olurlar.

Süre:

 • Yüz yüze 1 gün

 • Online Canlı 2 x 3 saat

Ekran Resmi 2021-12-22 21.08.20.png

Geleceği Şekillendiren İş Modelleri

Değişim, Yetenek ve Performans Yönetimi Stratejilerinizi Destekleyin.

İlgilendiğiniz hizmetleri işaretleyin

Size 24 saat içerisinde geri döneceğiz.

bottom of page