top of page
IMG_2459_edited.jpg

Atölyelerimiz

 

Yeni Nesil Liderlik

Ekran Resmi 2021-12-14 00.08.24.png

Akıllı Teknolojiler

Dijital dönüşümü temsil eden ve çok sık duyduğumuz akıllı teknolojileri, sistemleri ve şirketleri detaylandırdığımız, teknolojik boyutun iş hayatımıza getirdiği yenilikleri ve yeni iş modellerini paylaştığımız giriş niteliğindeki atölyemizdir.

Kazanımlar:

 • Katılımcılar, dijital dönüşümün teknolojik altyapısı ile ilgili bir çerçeve oluştururlar.

 • Dijital dönüşüme dair kendi kurumlarının nerede olduğunu araştırırlar.

 • Grup çalışmalarıyla öğrendiklerini özümserler.

Dijital dönüşüme yön ve ilham veren bir çok teknoloji içerisinde yapay zeka tüm teknolojilerin üzerindeki büyük şemsiye haline geldi. İşkolundan bağımsız olarak çok yakın bir gelecekte yapay zeka teknolojilerini kullanmadan hedeflenen müşteri memnuniyetine ve rekabetçi verimlilik seviyesine ulaşmak mümkün olmayacak.

Kazanımlar:

 • Katılımcılar, yapay zekanın konsept olarak nasıl çalıştığını ve nasıl bir teknolojik altyapıya ihtiyaç duyduğunu anlarlar.

 • Yapay zekanın iş hayatındaki dikkat çeken örnek uygulamaları analiz ederler.

 • Kendi işkollarında yapay zekanın fark yaratacağı konuları tartışıp fikir üretirler.

Ekran Resmi 2021-12-14 00.10.56.png

Yapay Zeka ve İş Dünyası 

Ekran Resmi 2021-12-14 00.12.56.png

Blockchain ve İş Dünyası

Blockchain sadece kripto paraların kullanıldığı ve spekülasyona çok açık bir dijital platform değildir. Aracıları ortadan kaldırarak tüm işlemleri çok daha hızlı ve komisyonsuz olarak gerçekleştirir. Kayıtları tüm katılımcılarda dağınık olarak saklar ve zincirleme bir şifreleme yöntemi ile en güvenli siber ortamı sağlar. Yüzyıllardır süregelen tüm sistemleri yıkan bir devrimdir.

Kazanımlar:

 • Katılımcılar, Blockchain’in konsept olarak nasıl çalıştığını ve nasıl bir teknolojik altyapıya ihtiyaç duyduğunu anlarlar.

 • Blockchain’in iş hayatındaki dikkat çeken örnek uygulamaları analiz ederler.

 • Kendi işkollarında Blockchain’in fark yaratacağı konuları tartışıp fikir üretirler.

Değişimle aranız nasıl? İş dünyasında hemen her şeyin neredeyse «yıkıcı» bir şekilde dönüştüğü zamanımızda değişime ayak uydurmanıza zemin hazırlayacak ve adaptasyonunuzu hızlandıracak «Gelişme düşünce tarzı»nı sizinle tanıştırıyoruz.

Kazanımlar:

 • Belirsizlik içeren ve yeni öğrenme gerektiren her durumda gereksinim duydukları zihniyetle tanışırlar.

 • «Herkes değişebilir; uygulama ve deneyim sayesinde gelişebilir.» inancına alıcı gözü ile bakarlar.

 • Başarı, mücadele, yetenek, potansiyel tanımlarını gözden geçirirler.

Ekran Resmi 2021-12-14 00.14.39.png

Esneklik ve Adaptasyon 

Ekran Resmi 2021-12-14 00.16.20.png

İç Engelimi Nasıl Yönetirim?

Kafanızda sürekli konuşan sesleri fark ediyor musunuz? Biri sürekli eleştirip, kendinizi kötü hissettiriyor, diğeri korkuyor veya “aman tatsızlık çıkmasın” diyor veya isyan ediyor, biri kendinize güvenmenizi söylerken öteki sadece eğlenmek istiyor. Bu sesler gerçekte içimizde kimleri konuşturuyor? Kendi iç seslerimizi tanımak, engelleyici olanların sesini biraz kısıp, destekleyici olanlarınkini biraz açmak öğrenilebilir bir beceri.

 

Kazanımlar:

 • Eleştirmenlerini, onun strateji ve motivasyonunu belirler ve kendilerine etkilerini keşfederler.

 • Eleştirmenleriyle iş birliğine dayalı bir ilişki kurmanın yollarını araştırırlar.

 • Kendileri olmalarına ve iyi hissetmelerine yardımcı olan iç şampiyonlarını ve potansiyellerini gerçekleştirmelerini engelleyen sorunlar üzerinde çalışmalarına destek olan iç mentorlarını tanırlar.

Geribildirim en zorlu konuşmaların başında geliyor: Gerginlik, tedirginlik, rahatsızlık... Herkes için -hangi toplum ya da kültür olursa olsun- incinebilirlik içeriyor. İçinde büyüdüğümüz toplum da hünerli bir şekilde geribildirim alıp vermemizi desteklemiyor. Bunu yadsımamakla birlikte, bu kaygı ve endişeleri tetikleyen 3 önemli faktörü ve onlarla baş etmenin yollarını araştıracağız.

Kazanımlar:

 • Geribildirim almalarına engel olan blokajları fark ederler.

 • Geribildirim verenle ilişki zor olduğunda bile geribildirimi dikkate alma yöntemlerini öğrenirler.

 • Kurum kültüründe geribildirim alma sürecini iyileştirmek için öneriler.

Ekran Resmi 2021-12-14 00.18.32.png

Geribildirim Alabilmek

Ekran Resmi 2021-12-14 00.20.33.png

Geribildirim Verebilmek

Mesajımı doğru verebilecek miyim? Söylediklerimi nasıl karşılayacak? Bozulduğunu görmek istemiyorum. Kızacağından korkuyorum. İlişkimiz bu geribildirimden zarar görür mü? Gerginlik, tedirginlik, rahatsızlık... Bunların hepsi çok geçerli kaygılar. Bunu yadsımamakla birlikte, bu kaygı ve endişelerin çoğu geribildirim verirken düştüğümüz yaygın hatalardan kaynaklanır.

 

Kazanımlar:

 • 10 yaygın geribildirim verme hatasını öğrenirler.

 • Geribildirimi yapılandırmak için öğrendikleri aracı

  uygulayarak pratik yaparlar.

 • Net, eyleme ve pozitif değişime ilham veren geribildirim vermeyi öğrenirler.

 • Geribildirim vermeyi, öğrenme çevikliği için bir katalizör olarak görerek ayrılırlar.

Çevik öğrenme; çok yönlü bir öğrenme alışkanlığı edinmek olduğuna göre öğrenme konusunda kendi kendinize dayattığınız sınırlamaları fark etmek, kaldırmak ve öğrenme tekniklerinizi zenginleştirmeyi hedefliyoruz.

 

Kazanımlar:

 • Öğrenme Teknikleri Envanteri’yle, ağırlıklı olarak tercih ettikleri öğrenme davranışını öğrenirler.

 • Her tekniğin aşırı kullanılmasının sonuçlarını ana hatlarıyla kavrarlar.

 • Kullanmadıkları teknikleri hakkında öğrenirler.

 • Yeni nesil öğrenme stratejileri ve davranışlarını araştırırlar.

 • Keşiflerini hayata geçirmek için aksiyon planlarını hazırlarlar.

Ekran Resmi 2021-12-14 17.26.13.png

Öğrenme Çevikliği

Ekran Resmi 2021-12-14 17.30.06.png

Merak ve Yaratıcılık

Atölyemiz, çalışanlarınızın sadece deneyimlerine ya da bugünün bilinen gerçeklerine güvenmektense piyasa dinamiklerinin ötesine bakabilmek ve gelecekteki müşteri beklenblerini öngörebilmek için meraklarını coşturmayı ve yaraccılıklarını ortaya çıkarmayı öğrenmelerini hedefler.

Kazanımlar:

 • Yaratıcı düşüncelerini sınırlayan kalıplarını, mevcut alışkanlıklarını ve sistemleri görürler.

 • İnovasyonu engelleyen alışkanlıkları kırmanın yollarını öğrenirler.

 • “Her şeyi ben bilirim” zihniyetinden “İşe yeni başlayanların” zihniyetine geçiş̧ yapmayı deneyimlerler.

 • Bir disiplin içinde yeni çözümler yaratmak için gerekli olan metotları öğrenirler.

Ya ...ise?/ya... olursa? sorularını soran ve statükoyu sürekli sorgulayan organizasyonlar müşteri deneyimini dönüştürecek inovasyonlar yapabiliyor.

Kazanımlar:

 • «Her şeyi ben bilirim zihniyeti»nden işe yeni başlayanların zihniyetine geçiş yapmayı öğrenirler.

 • Öğrenmek için soru sormayı deneyimlerler.

 • Açık uçlu, net ve güçlü soru yapılarını kullanarak yaratıcı diyalogları ilerletmede pratik kazanırlar.

Ekran Resmi 2021-12-14 17.31.47.png

Derin Sorular Sorabilmek

Ekran Resmi 2021-12-14 17.33.02.png

Bütünsel Dinlemek

Yalnızca iyi dinlediğinize inanmak doğal olarak sizi aktif bir dinleyici yapmaz. İyi haber; daha az konuşmanın ve daha fazla dinlemenin öğrenilebilecek bir beceri olmasıdır.

Kazanımlar:

 • Etkili dinlemeyi öğrenmeyi ve uygulamayı kolaylaştıracak araçlar ve beceriler edinirler.

 • Daha iyi bir dinleyici olmak için ne yapmaları (veya yapmaktan kaçınmaları) gerekYğini öğrenirler.

 • İletişimde oldukları kişiye tam bir özen göstermeyi, erken karar vermekten kaçınmayı, anladığını yansıtmayı, bilgiyi netleştirmeyi, özetlemeyi ve paylaşmayı öğrenirler.

Sınırları Genişleten İşbirliği

Daha derin müşteri etkileşimi için müşterilerle ortaklaşa çalışmaktan daha yüksek performans gösteren sanal takımlar yaratmaya kadar olan geniş bir yelpazede, kurumların gündeminde en üst sıralarda yer alan iş birliği öncelikleri için gerekli stratejileri kapsar.

Kazanımlar:

 • 5 boyuta sınırları tanımlamayı ve bu sınırları genişleterek iş birliğinin bu hızlı ortamda nasıl daha başarılı olmalarını sağladığını öğrenirler.

 • Kurum dışına taşan somut iş birliği örneklerini değerlendirirler.

 • Kurum içinde ve dışında daha fazla iş birliği yapabilmek için sınırları yönetme, ortak zemin yaratma, farklılık ve benzerlikleri harmanlayarak yeni sınırlar keşfetme yöntemlerini öğrenirler.

Ekran Resmi 2021-12-14 17.34.24.png
Ekran Resmi 2021-12-14 17.38.01.png

Bütünlük: Değerler ve Amaç

İşbirlikçi-rekabetçi akıllı liderler/takımlar, bolluk zihniyebne ihbyaç duyarlar. Bolluk zihniyeb de paylaşmayı gerekbrir. Tüm tarafların kaynaklarını birbirleriyle paylaşmaları ancak güven olduğunda mümkündür. Bu da liderlerin/takımların bütünlüğe sahip olmalarını; söyledikleri ile yaptıklarının tutarlı olmasını gerektirir.

Kazanımlar:

 • «Bütünlük, ancak bizi biz yapan değerlerimizin farkında olduğumuzda mümkündür» anlayışı geliştirirler.

 • Liderler/takımlar, bütünlüklerini korumak için kim olduklarını, neye inandıklarını ve neye hizmet edeceklerini ya keşfederler ya da tekrar hatırlarlar.

Dijital çağın çok paydaşlı ve küresel dünyası bizi hem daha şeffaf olmaya hem de daha temiz bir ileşim kurmaya zorluyor. Oysa iletişimin olduğu her yerde belli bir dereceye kadar toksinlerin olması çok normaldir. Ancak bu toksinlerin miktarı arttıkça ileşim zorlaşır, dolayısıyla işbirliği, güven ve saygı da azalır.

Kazanımlar:

 • Yaygın olarak başvurdukları toksinleri keşfederler ve bu toksinlerin panzehirlerini öğrenirler.

 • Yaygın toksik iletişim semptomlarını ve çarelerini öğrenirler.

 • Zor ve stresli durumların üstesinden gelebilmek ve temiz iletişimi sürdürebilmek için kendileriyle /takım olarak bir çatışma protokolü imzalarlar.

Ekran Resmi 2021-12-14 17.39.10.png

Temiz İletişim

Değişim, Yetenek ve Performans Yönetimi Stratejilerinizi Destekleyin.

İlgilendiğiniz hizmetleri işaretleyin

Size 24 saat içerisinde geri döneceğiz.

bottom of page