top of page
IMG_2044_edited.jpg

Koçluk Hizmetlerimiz

Liderlik Koçluğu 

Liderlik tanımlarının yapılmaya başlamasının üzerinden neredeyse iki nesil geçti. Bu süre içerisinde liderlerin ajandalarına hem yeni konular eklendi hem de iş hayatına yepyeni anlayışlar ve iş modelleri hakim oldu; dijital dönüşüm, çeviklik, platform iş modelleri bunların bazıları… 2020 yılına damgasını vuran ve halen etkisini devam ettiren pandemi de bu değişim ve dönüşümleri hızlandırdı ve listeye yenilerini ekledi.

Liderlik üst yönetime ait bir kavram olmaktan çıkıyor ve unvan, görev tanımı ya da doğrudan raporlanan kişi sayısından bağımsız hale geliyor. Her seviyede lider yetiştirmek gerekiyor. Bu da yenilikçiliği, yaratıcılığı ve “öğrenmeyi öğrenme”yi daha da öne çıkarıyor. Tüm çalışanların potansiyellerini gerçekleştirdiği ve başarılı olduğu bir organizasyona dönüşebilmenin yolu, performansın güçlü yönler bakış açısıyla değerlendirilmesinden geçiyor. Bu bakış açısı, değerler ve vizyon ile bütünleştiğinde, kurumunuz sadece süreçlerin ve yüksek performanslı çalışanların toplamı olmaktan çıkar. Bu dönüşümün ortaya çıkmasını sağlayan yaratıcı süreç için gerekli tüm şartları koçluk desteği sağlar.

Dijital çağın  göz ardı edilemez etkileri, hiç şüphesiz kurum liderlerine fırsatlar ve yeni olanaklar kadar pek çok güçlük de getiriyor. Değişimin hızı ve karşılaşılan güçlüklerin karmaşıklığı bugünün liderlerinin en tepedeki güçlükleri. Bunlara ek olarak büyük veriyi anlamlandırma zorluğu, sistemlerin ve iş dünyasının birbirine bağlılığı, geleneksel örgütsel sınırların çözülmesi, eski iş yapma şekillerini alt üst eden yeni teknolojiler, artan küreselleşmeyle birlikte her zamankinden daha fazla kültürler arası çalışma ve çok farklı değer ve beklentilere sahip yeni nesillerin iş gücüne dahil olması, liderleri zorluyor.

 

Yeni çağa geçiş döneminde, dijital dönüşüm liderliği koçluğ, liderlerin yeni nesil liderlik niteliklerine sahip olmaları ve birlikte çalıştıkları kişilerde de bu liderlik niteliklerinin hayata geçmesini sağlıyor.

Hipster young girl with backpack enjoying sunset on peak of foggy mountain. Tourist travel

Dijital Dönüşüm Koçluğu

Image by Fuu J

Çatışma Koçluğu

İlişki doğasında çatışmayı barındırır. Çatışma yaratıcı çözümlerin ve yeni fikirlerin ortaya çıkması için bir fırsattır. Çatışmanın yoğunluğu ve şekli yapıcı olmaktan çıktığında ilişkilere ve kuruma zarar vermeye başlar. İşte bu noktada işbirliği zeminin tekrar sağlanması için çatışma koçluğu etkin bir çözümdür.

 

Çatışma koçu, iki kişinin farklı bakış açılarını değerlendirerek aralarındaki ilişkinin kurallarını yeniden belirlemelerine ve ortak hedefler için birlikte hareket etmelerine destek olur. İşbirliği yapması gereken iki çalışanınızın yeniden birbirine güvenmelerini ve etkin iletişim kurabilmelerini sağlar. 

Takım koçluğu, yönetim ekipleri, bölüm ve departman ekipleri, “takım” olan ya da olmayı hedefleyen birimlerin, takım bilinci ve aidiyetlerini arttırarak kurum strateji ve vizyonu ile bütünleşebilmeleri, organizasyonel değişikliklerde dönüşebilmeleri, varsa sistemde olumsuzluğu nötrleştirmeleri, geribildirim alma ve verme kültürünü yerleştirmeleri, iç iletişimi kuvvetlendirmeleri, mevcut performansları ve verimlilikleri hakkında farkındalık kazanmaları, gelişime yönelik aksiyon planları oluşturmaları ve uygulamaya koymalarını sağlayan etkili bir süreçtir.

Organizasyonel gelişim ve dönüşüme önemli bir katkı sağlayan takım koçluğu sürecinde;

 • Takımın çalışma prensipleri üzerinden bir “takım sözleşmesi” geliştirilir. (Değerler ve davranış normları)

 • Ortak amaç etrafında birleşerek ölçülebilir takım hedefleri oluşturulur.

 • Rol ve sorumluluklarda tam ve net bir anlaşma sağlanır.

 • Gelişim alanları ile ilgili somut aksiyon planlarının oluşturulması ve uygulanması sağlanır.

 • Sorumluluk ve hesap verebilirlik sağlanır.

 • Anlaşmazlıklardan yaratıcı tartışmalar oluşturma becerisi geliştirilir.

 • Farklı fikirlere açıklığın ve çeşitliliği fırsata dönüştürme becerisi sağlanır.

Image by Daniel Cooke

Takım Koçluğu

Image by Dan Lohmar

Dijital Süreç Destekli Koçluk

Teknoloji ile yüz yüze koçluğu birleştirerek herkes için ölçeklenebilir ve efektif koçluk deneyimi sağlıyoruz. Sürecin 3 saati koç ile canlı görüşme olarak yapılırken, kalan kısmı koçun gözetiminde dijital platform üzerinde danışan tarafından yapılmaktadır.

Dijital destekli koçluk süreciyle;

 • Maliyetlerinizi %60 ve üzerinde azaltarak koçluk ve mentorluk hizmetini daha geniş bir çalışan kitlesine yayabilirsiniz.

 • Bütçe, zaman ve raporlama gibi kısıtlı kaynakları kaliteden ödün vermeden kullanabilirsiniz.

 • Platform üzerinde ilerleme ve gelişimi 1 yıl boyunca takip edebilirsiniz.

 • Platformda iç koçlarınız için bir havuz oluşturabilirsiniz.

Değişim, Yetenek ve Performans Yönetimi Stratejilerinizi Destekleyin.

İlgilendiğiniz hizmetleri işaretleyin

Size 24 saat içerisinde geri döneceğiz.

bottom of page