top of page
7b280b76-c5fa-411e-af8e-89039956d35a.JPG

Mentorluk Hizmetlerimiz

Image by Ibrahim Boran

Liderlik Mentorluğu 

Liderlik tanımlarının yapılmaya başlamasının üzerinden neredeyse iki nesil geçti. Bu süre içerisinde liderlerin ajandalarına hem yeni konular eklendi hem de iş hayatına yepyeni anlayışlar ve iş modelleri hakim oldu; dijital dönüşüm, çeviklik, platform iş modelleri bunların bazıları… 2020 yılına damgasını vuran ve halen etkisini devam ettiren pandemi de bu değişim ve dönüşümleri hızlandırdı ve listeye yenilerini ekledi.

Liderlik üst yönetime ait bir kavram olmaktan çıkıyor ve unvan, görev tanımı ya da doğrudan raporlanan kişi sayısından bağımsız hale geliyor. Her seviyede lider yetiştirmek gerekiyor. Bu da yenilikçiliği, yaratıcılığı ve “öğrenmeyi öğrenme”yi daha da öne çıkarıyor. Tüm çalışanların potansiyellerini gerçekleştirdiği ve başarılı olduğu bir organizasyona dönüşebilmenin yolu, performansın güçlü yönler bakış açısıyla değerlendirilmesinden geçiyor. Bu bakış açısı, değerler ve vizyon ile bütünleştiğinde, kurumunuz sadece süreçlerin ve yüksek performanslı çalışanların toplamı olmaktan çıkar. Bu dönüşümün ortaya çıkmasını sağlayan yaratıcı süreç için gerekli tüm şartları mentorluk desteği sağlar. Liderlik mentorluğu süreci, deneyim ve teknik araçların sunumu ile desteklenir.

Dijital çağın  göz ardı edilemez etkileri, hiç şüphesiz kurum liderlerine fırsatlar ve yeni olanaklar kadar pek çok güçlük de getiriyor. Değişimin hızı ve karşılaşılan güçlüklerin karmaşıklığı bugünün liderlerinin en tepedeki güçlükleri. Bunlara ek olarak büyük veriyi anlamlandırma zorluğu, sistemlerin ve iş dünyasının birbirine bağlılığı, geleneksel örgütsel sınırların çözülmesi, eski iş yapma şekillerini alt üst eden yeni teknolojiler, artan küreselleşmeyle birlikte her zamankinden daha fazla kültürler arası çalışma ve çok farklı değer ve beklentilere sahip yeni nesillerin iş gücüne dahil olması, liderleri zorluyor.

 

Yeni çağa geçiş döneminde, dijital dönüşüm liderliği mentorluğu, liderlerin yeni nesil liderlik niteliklerine sahip olmaları ve birlikte çalıştıkları kişilerde de bu liderlik niteliklerinin hayata geçmesini sağlıyor.

Image by Ridwan Meah

Dijital Dönüşüm Mentorluğu

Image by Becca Ayala

İç Mentorluk Sisteminin Kurulması

Kurumunuzda, çalışanlarınızın kariyer gelişimi, liderlik gelişimi, kurum içi bilgi transferi, çalışan bağlılığı ve çeşitlilik konularında iç kaynaklarınızı en etkin şekilde kullanarak hedeflerinize ulaşmanız için iç mentorluk sisteminizi kurmanızı sağlıyoruz.

Sürecin tasarımından, adayların seçilmesi, eğitilmesi ve sonuçların ölçülmesine kadar olan her basamakta destek verdiğimiz sürdürülebilir bir sistem kuruyoruz.

İç mentorluk sistemiyle;

  • Güven, aidiyet, destek olma ve cesaretlendirme artar.

  • Yeni işe başlayan çalışanlarınız kurum kültürüne hızlı bir şekilde uyum sağlar.

  • Liderlik ve yönetim becerileri gelişir. Üretkenlik artar.

  • Yedekleme planları sağlanır.

  • Çalışanlarınız farklı alanlardaki bilgi transferi ile bir sonraki rollerine hazırlanır.

  • Öğrenen bir kuruma dönüşürsünüz.

Teknoloji ile yüz yüze koçluğu birleştirerek herkes için ölçeklenebilir ve efektif mentorluk deneyimi sağlıyoruz. Sürecin 3 saati mentor ile canlı görüşme olarak yapılırken, kalan kısmı koçun gözetiminde dijital platform üzerinde danışan tarafından yapılmaktadır.

Dijital destekli mentorluk süreciyle;

  • Maliyetlerinizi %60 ve üzerinde azaltarak koçluk ve mentorluk hizmetini daha geniş bir çalışan kitlesine yayabilirsiniz.

  • Bütçe, zaman ve raporlama gibi kısıtlı kaynakları kaliteden ödün vermeden kullanabilirsiniz.

  • Platform üzerinde ilerleme ve gelişimi 1 yıl boyunca takip edebilirsiniz.

  • Platformda iç mentorlarınız için bir havuz oluşturabilirsiniz.

Image by Ed Pirnak

Dijital Süreç Destekli Mentorluk

bottom of page